Show cases

Voorbeelden van community toepassingen op een ConnAct platform.
Qarin Community
Show Cases

Qarin Community

Qarin is een innovatieve dienstverlener in mobiliteit. Zij geloven dat iedereen in staat moet zijn om van A naar B te kunnen reizen, eenvoudig en comfortabel, elke dag en elke keer...
Read More
Logistiek Platform Utrecht
Show Cases

Logistiek Platform Utrecht

Het Logistiek Platform Utrecht (LPU) is een samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen, met als doel om door uitwisseling van kennis en het opbouwen van netwerken de diverse logistieke activiteiten...
Read More
Versterking VTH community platform
Show Cases

Versterking VTH community platform

Het platform VersterkingVTH (Veiligheid, Toezicht en Handhaving) ondersteunt de uitvoering van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH Stelsel. Op dit platform vinden mensen en organisaties, - programma’s en -projecten elkaar rondom de versterking...
Read More
Community Kennisbank
Show Cases

Community Kennisbank

CROW zocht een plek waar de must-reads uit het werkveld van Smart Mobility gedeeld konden worden. Rapportages en visiedocumenten worden maar al te vaak rondgemaild binnen een beperkte cirkel, of...
Read More
Community Dutch Mobility Innovations
Show Cases

Community Dutch Mobility Innovations

Het Ministerie IenW was op zoek naar een plek waar zowel de overheid, bedrijven en scholen konden samenwerken aan projecten en programma's op het gebied van vernieuwende mobiliteit. Dit is...
Read More
Community Smart Mobility Academy
Show Cases

Community Smart Mobility Academy

Via allerlei samenwerkingsverbanden in Smart Mobility, is regelmatig aangegeven dat er een tekort is aan kennis en expertise in Smart Mobility en dat er weinig overzicht is van welke leervormen...
Read More
Community MaaS-programma
Show Cases

Community MaaS-programma

Het MaaS-programma (Mobility as a Service) is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zeven regio’s. Hierin staan zeven nationale MaaS-pilots centraal. Elke pilot heeft een andere...
Read More
Community Toolkit Slimme Stad
Show Cases

Community Toolkit Slimme Stad

Digitalisering en technologisering veranderen onze steden, regio’s en dorpen de komende jaren ingrijpend. Maar welke instrumenten hebben we nodig om dat op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen?...
Read More
Community Werkgroep CLIP
Show Cases

Community Werkgroep CLIP

De Werkgroep Convenant Laadinfrastructuur In Parkeergarages (CLIP) geeft invulling en uitvoering aan het op op 4 maart 2021 ondertekende convenant. Hierin is afgesproken dat het ministerie en Vexpan zich gezamenlijk...
Read More