Show cases

Voorbeelden van community toepassingen op een ConnAct platform.
Community Kennisbank
Uncategorized

Community Kennisbank

Community Kennisbank CROW zocht een plek waar de must-reads uit het werkveld van Smart Mobility gedeeld konden worden. Rapportages en visiedocumenten worden maar al te vaak rondgemaild binnen een beperkte...
Read More
Community Dutch Mobility Innovations
Uncategorized

Community Dutch Mobility Innovations

Dutch Mobility Innovations Het Ministerie IenW was op zoek naar een plek waar zowel de overheid, bedrijven en scholen konden samenwerken aan projecten en programma's op het gebied van vernieuwende mobiliteit. Dit...
Read More
Community Smart Mobility Academy
Uncategorized

Community Smart Mobility Academy

Community Smart Mobility Academy Via allerlei samenwerkingsverbanden in Smart Mobility, is regelmatig aangegeven dat er een tekort is aan kennis en expertise in Smart Mobility en dat er weinig overzicht...
Read More
Community MaaS-programma
Uncategorized

Community MaaS-programma

Community MaaS-programma Het MaaS-programma (Mobility as a Service) is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zeven regio’s. Hierin staan zeven nationale MaaS-pilots centraal. Elke pilot heeft...
Read More
Community Toolkit Slimme Stad
Uncategorized

Community Toolkit Slimme Stad

Community Toolkit Slimme Stad Digitalisering en technologisering veranderen onze steden, regio’s en dorpen de komende jaren ingrijpend. Maar welke instrumenten hebben we nodig om dat op een zo goed mogelijke...
Read More
Community Werkgroep CLIP
Uncategorized

Community Werkgroep CLIP

Werkgroep CLIP De Werkgroep Convenant Laadinfrastructuur In Parkeergarages (CLIP) geeft invulling en uitvoering aan het op op 4 maart 2021 ondertekende convenant. Hierin is afgesproken dat het ministerie en Vexpan...
Read More