Show cases

Voorbeelden van community toepassingen op een ConnAct platform.

DEFLog website en community

DEFLog is een initiatief van het Ministerie van IenW en partners. Via DEFLog kun je toegang krijgen tot vele datadiensten die relevant zijn voor het…

Lees meer...

Qarin Community

Qarin is een innovatieve dienstverlener in mobiliteit. Zij geloven dat iedereen in staat moet zijn om van A naar B te kunnen reizen, eenvoudig en comfortabel,…

Lees meer...

Versterking VTH community platform

Het platform VersterkingVTH (Veiligheid, Toezicht en Handhaving) ondersteunt de uitvoering van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH Stelsel. Op dit platform vinden mensen en organisaties, – programma’s en…

Lees meer...

Logistiek Platform Utrecht

Het Logistiek Platform Utrecht (LPU) is een samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen, met als doel om door uitwisseling van kennis en het opbouwen van…

Lees meer...

Community Kennisbank

CROW zocht een plek waar de must-reads uit het werkveld van Smart Mobility gedeeld konden worden. Rapportages en visiedocumenten worden maar al te vaak rondgemaild…

Lees meer...

Community Smart Mobility Academy

Via allerlei samenwerkingsverbanden in Smart Mobility, is regelmatig aangegeven dat er een tekort is aan kennis en expertise in Smart Mobility en dat er weinig…

Lees meer...

Community MaaS-programma

Het MaaS-programma (Mobility as a Service) is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zeven regio’s. Hierin staan zeven nationale MaaS-pilots centraal.…

Lees meer...

Community Toolkit Slimme Stad

Digitalisering en technologisering veranderen onze steden, regio’s en dorpen de komende jaren ingrijpend. Maar welke instrumenten hebben we nodig om dat op een zo goed…

Lees meer...

Community Werkgroep CLIP

De Werkgroep Convenant Laadinfrastructuur In Parkeergarages (CLIP) geeft invulling en uitvoering aan het op op 4 maart 2021 ondertekende convenant. Hierin is afgesproken dat het…

Lees meer...